Dopravně urbanistické řešení lokality Na Valech, Jaroměř

Urbanistická koncepce území vychází z požadavku na revitalizaci oblasti a jejího začlenění zpět do městského organismu a dopravní struktury v návaznosti na nově budovanou pasáž. ...

Územní plán Sušice

Koncepce rozvoje podporuje Sušici jako přirozené centrum v území a místo s potenciálem pro turistický ruch. Podporuje multifuknční výraz městkého centra včetně koncentrace občasnkého vybavení. ...

Územní studie Prachatice - Pod Cvrčkovem

Návrh dotváří silně radiální strukturu Prachatic, doplňuje novou radiálu na spojnici kostela věže sv. Jakuba a nové vyhlídky nad lokalitou. Tangenciálně pak na strukturu města navazují obytné ulice. U ...

Regenerace sídliště Ostrava-Fifejdy I

Komplexní regenerace veřejných prostranství sídliště Fifejdy. Celková kultivace sídlištního prostoru, důraz na pohyb pěších a cyklistů. Sídliště je součástí městského obvodu. Celé veřejné prostranství ...