Pavilon EXPO 2015 Milano

Pavilon je sestaven z prefabrikovaných modulů, které se osazují na připravený pozemek. Systém je jedinečný díky své rychlosti, užití suchého procesu výstavby, environmentálnosti či mobilitě. Samotný p ...

Výrobní komplex na plošné spoje

Výstavba výrobního komplexu se skládá z dvoupodlažní výrobní haly, včetně dodávky techchologie a admin. budovy. Součástí dodávky je realizace zpevněných ploch areálových komunikací a terénních úprav. ...

Bytový dům České terasy

Stavba je umístěna na konci klidné ulice, v bytové zástavbě, na hraně svahu, s vyhlídkou na město Almaty a současně vyhlídkou na svah Kok-Tobe a pohoří Ťan-Šan. Centrum města je vzdálené 1 km. Dopravn ...

AGC GLASS BUILDING

Budova stojící na pilotách se tyčí nad typickou zvlněnou krajinou Valonského Brabantu. Pod ní je dovedně skryto parkoviště, aby nepřekáželo ve výhledu na park osázený divokými travinami a solitérními ...

AGC Technovation Centre

AGC Glass Europe je přední evropský výrobce plochého skla pro stavebnictví (vnější zasklení a interiérové dekorace), automobilový průmysl a solární aplikace. Je evropskou pobočkou AGC, světového lídra ...