Centrum zelených vědomostí

Areál CZV se nachází v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, ležící jižně od centra města cca 1,3 km vzdušnou čarou. Areál je umístěn při ulici Nový dvůr, z jižní a západní strany je lemován komunikací. Areá ...

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Bílá věž je nejvyšší stavbou historického jádra Hradce Králové a tvoří významný dálkový orientační bod. Spolu s chrámem svatého Ducha, kaplí svatého Klimenta a bývalou radnicí uzavírá západní frontu V ...

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Stavba se nachází v katastru města Hluboká nad Vltavou, vedle jezu a plavební komory v ř.k. 229,12. Přístup pro lodě z levého břehu Vltavy. Jedná se o sportovní přístav v meandru řeky Vltavy, v lokali ...

Lávka Hýskov

Lávka umožňuje cyklistické napojení Hýskova na páteřní trasu Beroun – Nižbor. Tato trasa pod názvem „Po stopách českých králů“ spojuje hrady a zámky v berounském regionu (Žebrák, Točník, Karlštejn, N ...

ACL Technology - Technologické centrum

Arch. řešení odkazuje na příslušnost firmy k automobilovému průmyslu. Krystalický tvar s nepravidelným objemovým řešením pomáhá začlenit objekt do okolní krajiny s Ještědským hřebenem v pozadí. Doprav ...

Vila v Beskydech - dřevěnka lll.tisíciletí

Objekt je situován na severní hranici jižně se svažujícího pozemku o velikosti cca 6.500 m2, v jehož spodní části je vzrostlý les. Pozemek je součástí přírodního táhlého terénního útvaru - rokle, sva ...

Ecocity Malešice

Projekt Ecocity Malešice je zasazen do zelené části pražských Malešic, mezi Malešickým parkem a lesem. Bytový dům obsahuje 44 bytových jednotek ve dvou sekcích a 6 podlažích, s podzemním parkingem o ...

Vysoká pec č. 1 - Nástavba

Stavba se nachází v zastavěné části průmyslového areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v prostorách Národní kulturní památky industriálního dědictví - Vysoké pece č.1. Pro stavební činnost v Dolní oblas ...

Zpřístupnění a nové využití NKP hlubina

Důl Hlubina byl součástí rozsáhlého industriálního areálu, který se rozkládá na katastrálním území Moravská Ostrava (důl Hlubina a Žofínská huť) a katastrálním území Vítkovice (Vysoké pece a koksovna ...

Polyfunkční bytový dům

Polyfunkčně bytový dům je užíván jako stavba částečně veřejná – integrované obchodní plochy v parteru, a částečně neveřejná – podzemní rezident parking a bytové jednotky. Jedná se o moderní městské by ...

Optimalizace trati Praha Bubeneč

Železniční traťový úsek Bubeneč – Holešovice je z hlediska mezinárodního součástí IV. multimodálního panevropského koridoru Berlín – Děčín – Praha – Brno – Břeclav – Vídeň. Z pohledu vnitrostátní vybr ...

Prodloužení trasy A metra v Praze

Pátý provozní úsek trasy A metra v Praze vede ze stávající stanice Dejvická do nové stanice Nemocnice Motol, měří 6134 m a má celkem čtyři nové bezbariérové stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, P ...

Trojský most

Jedná se o sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy, jednopatrový, nepohyblivý, trvalý, otevřeně uspořádaný, směrově přímý, výškově zakřivený, kolmý, s normovanou zatížitelností, o ...

Multifunkční centrum QUADRIO

Jedná se o novostavbu v samém centru hlavního města Prahy s 8 nadzemními a 4 podzemními podlažími. Stavba obsahuje obchodní galerii situovanou ve dvou podzemních a dvou nadzemních podlažích, 6 podlaží ...

Obytný soubor Kajetánka

Kajetánka je unikátní luxusní rezidenční projekt zasazený do rozsáhlých zahrad původního barokního zámku z 16. století. Nachází se pouhé dva kilometry od Pražského hradu v osobité čtvrti Břevnov, v čá ...

Malá vodní elektrárna Štětí

Cílem výstavby MVE Štětí bylo optimální využití hydroenergetického potenciálu dané lokality u jezu ve Štětí při zachování příznivého poměru mezi investičními náklady a množstvím vyrobené elektrické en ...

CRYSTAL

Jedná se o polyfunkční objekt, rozdělený do 4 podzemních podlaží a 14 nadzemních podlaží a jedno navazující střešní technologické patro členěné po výšce dle potřeby jednotlivých technických zařízení b ...

Rekonstrukce zámku Valeč

Zámek je umístěn na okraji obce, na rovině, vedle dvou rybníků a zámeckého parčíku. Areál tvoří uzavřený dvůr skupiny deseti hospodářských budov a vedle nich samostatně stojí dominanta zámku. Stávaj ...

Motel One - Na Poříčí

Z areálu bývalého Rudého práva byl jako jediný zachován památkově chráněný objekt v ulici Na Poříčí 1048/30 z roku 1927, který byl rekonstruován v rámci projektu nového administrativně-obchodního komp ...

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je unikátní projekt, který provozuje nejmodernější technologie a služby v oblasti superpočítání a vestavěných systémů a zpřístupňuje je českým i zahranič ...

Úpravy Löschnerova náměstí

Projekt představuje revitalizaci Lőschnerova náměstí v Kadani, kterým se vytvořilo zklidnění dopravy a úpravy v okolí hřbitovního kostela sv.Anny. Prostor navazuje na MPR. Doprava v blízkosti kostela ...

Kotelna

Původní stav budovy byl v naprosto nevyhovujícím stavu, přesto byla částečně využívána jako kovářská a zámečnická dílna pro malosériovou výrobu především uměleckých a dekoračních kovových předmětů. In ...

2Barevné Letňany

Pozemek byl vybrán z důvodu vhodné polohy uprostřed stávající zástavby. Napojení inženýrských sítí na stávající rozvody v ul. Beranových, Toužimské a Klenečské. Urbanistický koncept celého souboru v ...

Park vědy Roztoky

Stavba je umístěna v západní části města Roztoky v lokalitě, která v posledních letech zásadně změnila do moderní podoby. Stavba je napojena na kompletní technickou infrastrukturu. Objekt je tvořen že ...

Nová expozice a stavební úpravy Maiselovy synagogy

Vzhledem k jinak sevřené uliční frontě má synagoga předpolí (předzahrádku), které poskytuje reprezentativní entreé. Je v celé zástavbě Josefova naprosto výjimečné. Navržené stavební úpravy se netýkají ...

PRAGUE INNOVATION CENTRE

Stavba leží v lokalitě Zlatníky-Hodkovice na jihu Prahy na hranici Prahy a Středočeského kraje, to poskytuje uživatelům stavby jak klid, tak spolehlivou dostupnost služeb občanské vybavenosti. Díky u ...

Nové divadlo

Architektonické ztvárnění Nového divadla v Plzni přineslo kompozici dvou samostatných objektů propojených šesti spojovacími krčky. Prvním objektem je divadelní budova přístupná veřejnosti, druhým obje ...

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Poloha objektu je vyvýšeném skalním ostrohu nad řekou Stěnavou a v historickém centru města Broumov. Objekt benediktinského kláštera se nachází na územní národní kulturní památky v ploše smíšené obyt ...

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Objekt Ostravské univerzity se nachází v areálu bývalé krajské nemocnice v Ostravě Zábřehu. Od svého vybudování na počátku 20. století byl objekt několikrát přestavován a rozšiřován, až se rozrostl do ...

Květná zahrada v Kroměříži

V intravilánu města Kroměříž, je ohraničená stavbami a zdmi, není volně přístupná, je provozovaná v návštěvnickém režimu. Stavební, restaurátorská a zahradnická obnova pomocí tradičních technologií, m ...

JUBILEUM HOUSE

V největším bloku mezi ulicemi Komunardů, Dělnická a Tusarova. Do ulice doplňuje hmotu v duchu regulace 1. republiky s posledním ustupujícím patrem a dominantním prvkem rizalitu nad pasáží. Z ulice Ko ...

Dostavba základní školy v Roztokách

Školní pozemek se symetricky zamýšlenou budovou školy je situován v západním závěru velkoryse komponovaného Školního náměstí, které se mělo stát hlavním náměstím Roztok. Objemové řešení dostavby naplň ...

Obnova lávky Černý kříž přes Studenou Vltavu

Jedná se o obnovení lávky přes Studenou Vltavu v obci Stožec místo mostu strženého po druhé světové válce. Nová lávka umožní bezpečné propojení stezky pro pěší od ŽST Černý Kříž k obci Dobrá na Šumavě ...

Rekonstrukce Masarykova náměstí

Stavba se nachází v centru města na Masarykově náměstí, které "žije" společenským životem se spoustou obchodů, služeb a možností volnočasových aktivit. Rekonstrukce spočívá v obnově stávajících a vybu ...

U cukrovaru - Hübnerky

Jelikož se jedná o první z několika fází výstavby, byla v rámci tohoto projektu založena nová uliční síť spolu s novými inženýrskými sítěmi. Stavba je součástí širšího rozvojového území v rámci brownf ...

Areál ABB

Objekt ABB je umístěn do zářezu v terénu, dopravní obsluhu ve sklonech zajišťující bezproblémové zásobování těžkými nákladními vozidly i v průběhu zimních měsíců a v závislosti na dalším rozvoji území ...

Rekonstrukce č. p. 53 - Penzion Zvon

Penzion je navržen na místě původního objektu penzionu, zachovává jeho účel a je určen pro ubytování. Objekt je dvoupodlažní s podkrovím a podzemním podlažím. Objekt je napojen na stávající obslužnou ...

Základní škola v Dobřichovicích

Území se nachází v centru Dobřichovic. Nový veřejný prostor vznikl před vstupem do školy a v pěší zóně s vodní kaskádou na jižní straně. Součástí pěší zóny je polosoukromý, ale otevřený školní dvůr. S ...

Městský krytý bazén

Hlavní objekt je dvou podlažní budova s plochou střechou, půdorysu tvaru „L“ o maximálních půdorysných rozměrech 73m x 64m. Maximální výška vlastního objektu je 9m (tobogánové věže u východní strany o ...

Administrativní komplex ARTGEN OFFICE GALLERY

Administrativní komplex ArtGen se nachází v Holešovicích. Holešovický poloostrov byl na přelomu 19. a 20. století důležitým pražským předměstím s dokončenými velkolepými stavbami symbolizujícími obdob ...

WERK ARENA

Víceúčelová hala WERK ARENA se nachází v ul. Frýdecká 850 v Třinci. Stavba byla zahájena v říjnu 2012, zkušební provoz haly byl povolen v červenci 2014, kolaudace proběhla v říjnu 2014. Celková zastav ...

Nová Karolina Ostrava - Trojhalí

Trojhalí Karolina je historickým prostorem nově určeným pro širokou veřejnost, která zde nachází rozmanitý program. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci os ...

Multifunkční objekt Svatý Petr

Pozemek stavby leží v areálu lyžařského střediska Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. V okolí stavby se nachází lesy a stávající rozptýlená zástavba s objekty různých měřítek, tvarů a materiálů (nástupiš ...

Rozhledna Tachov Vysoká

Hlavním architektonickým a konstrukčním prvkem rozhledny je její tvar, hyperbolický paraboloid, který je tvořen vypínacími lany okolo středového nosného tubusu, kotvícími vyhlídkovou plošinu rozhledny ...

Rekonstrukce ulice Na Skaličkách

Rekonstrukcí této ulice byla dokončena I. etapa obnovy historického jádra města Mšena – jeho nejcennější části. Tato akce plynule navázala na revitalizaci nám. Míru a Masarykovy ulice (dokončeno 2012) ...

ZUŠ Karla Malicha v Holicích

Základní umělecká škola je první stavbou této velikosti určenou pro vzdělávání a kulturu, která je v energeticky pasivním standardu. Má deset učeben a komorní koncertní sál pro hudební obory, taneční ...

Bytový dům MEANDR

Rezidenční bytový dům Meandr je stavbou plně respektující tvar a orientaci pozemku i okolí svým decentním začleněním do přilehlé obytné zástavby a přecházející plynule v přírodní zeleň jihozápadního s ...

Riverview Smíchov

Objekt Riverview Smíchov je administrativní budova, která se skládá ze sedmi nadzemních a tří podzemních podlaží. V podzemních podlažích se nacházejí parkovací stání, kterých je celkem 90 a strojovny ...

Výstavba technologické části metra V.A

Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále přes stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny do stanice Nemocnice Motol. Mezi stanicemi Dejvická a Bořis ...

BEACHWELL

Areál beach volejbalu BEACHWELL slouží jako sportovní centrum s budovou objektu zázemí areálu a venkovní kryté haly. Objekt zázemí je navržena obdélníkového půdorysného tvaru. Na jihozápadní straně je ...

Komenského most v Jaroměři

Původní Komenského most z roku 1886 spojoval historické centrum města s tehdy nově organizovaným městským prostorem zvaným Na Ostrově. Byl spojnicí dvou urbanisticky a architektonicky velmi odlišných ...

Krajská nemocnice Liberec - HELIPORT

Stavba je vyvýšený pracovní heliport vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS) pro vrtulníky 1. třídy výkonnosti pro provoz H24 za meteorologických podmínek pro lety za viditelnosti, tzn. pro provoz ...

Podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí

Staroměstské náměstí bylo odedávna historickým centrem Mladé Boleslavi. V posledních desetiletích se však jeho funkce centra viditelně ztrácela a s ní mizel i význam celého Starého města. V polovině ...

Rodinná vila

Novostavba rodinného domu se zastavěnou plochou248 m2 i protější objekt s budoucím wellness , garáží a vinným sklepem (230m2) jsou situovány na místo původního tenisového dvorce, zakousnutého do okoln ...

Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové

Původní idea prostorového města je v projektu Regenerace Benešovy třídy nejen zachována, ale dokonce rehabilitována. Díky soudobému vyspělému stavebnictví projekt dokázal účelněji využít plochy v obou ...

AIR House

AIR House je energeticky soběstačný experimentální dům, který tým studentů ČVUT navrhl a postavil do soutěže Solar Decathlon 2013. Ve finále soutěže, které se konalo v Orange County Great Park v Kalif ...

Laserové centrum HiLASE

Objekt HiLase slouží jako výzkumné centrum repetičních laserů skládající se z dvoupodlažní laserové haly s termální a mechanickou stabilizací a třípodlažní prola-mované administrativní části. Při návr ...

FORUM Karlín

Novostavba objektu je situována na částečně nezastaveném pozemku v poměrně husté a kompaktní uliční zástavbě. Jedná se o pohledově exponovaný objekt, který má 8 nadzemních podlaží a 3 podlaží podzemní ...

Aviatica

Cílem developerského projektu Aviatica není jen výstavba samotné budovy, ale také rozvoj okolního území. Hlavním záměrem celého řešení je minimalizovat stávající industriální funkci v území bývalé tov ...

Novostavba RD

Rodinná vila byla postavená s odkazem na funkcionalistické tradice, a to včetně vnitřního prostorového řešení dispozic, kde jsme se snažili rozdělit dispozici objektu na část společenskou a na část so ...

GREENLINE KAČEROV

Administrativní budova GREENLINE KAČEROV je realizována na pozemku mezi ulicemi 5. Května a Jihlavská, v městské části Prahy 4 Michle, tvar budovy je výrazně ovlivněn tvarem pozemku, typologií bariér ...

Centrum strategických služeb společnosti NWT a.s.

Na konci roku 2014 byla dokončena náročná rekonstrukce osmipodlažního sila ve Zlíně na nové Centrum strategických služeb společnosti NWT a.s. Budova je nyní jednou z budov, které vyslovují otázku o bu ...

Rekonstrukce areálu firmy Komwag

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce stávajícího areálu firmy Komwag, která spočívala v asanaci stávajících objektů a jejich nahrazení objekty novými. Areál firmy Komwag se nachází v Praze 2 n ...

Datové centrum Lužice

Celá stavba datového centra i s naftovým hospodářstvím se nachází v uzavřeném chráněném areálu akciové společnosti MND Drilling & Services. Realizována byla jako novostavba, a to důsledně dle platných ...

Viladomy Yard Resort

Rezidenční soubor Jižní Stráň se nachází v klidné lokalitě na jihozápadním okraji obce Předboj v dostupné vzdálenosti od hlavního města. Je součástí volnočasového areálu Yard Resort, který poskytuje ...

Obnova vily Münz v Brně

Záměrem návrhu obnovy vily Münz nebylo zakonzervovat stav z doby dokončení vily v roce 1928, ale navodit situaci, která by nastala, pokud by byla zachována kontinuita rodinného bydlení po celou dobu j ...

Rezidence Trojské výhledy

Umístění stavby vychází z charakteru místa v jedinečné poloze, doplňuje stávající urbanistickou strukturu a posouvá hmotu objektu co nejvíce k jižní hranici pozemku. Tím umožňuje větší odstup od nízké ...