Regenerace sídliště Ostrava-Fifejdy I

Lokalita: Ostrava
Autor: Ing.arch. Iva Seitzová
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Projektant: Ateliér Genius loci, s.r.o
Dokumenty: Analýza 1
Analýza 2
Analýza 3
Etapizace
Návrh 1
Návrh 2
Prezentace
Hlavní výkres

Komplexní regenerace veřejných prostranství sídliště Fifejdy. Celková kultivace sídlištního prostoru, důraz na pohyb pěších a cyklistů. Sídliště je součástí městského obvodu. Celé veřejné prostranství regenerováno dle komplexního urbanistického návrhu. Regulační plán nebyl zpracováván. Panelové sídliště postaveno v 70. letech 20. století, v blízkosti historické části městského obvodu. Sídliště je součástí městské zástavby, avšak jeho zelené jádro je v návrhu silně akcentováno, tvoří srdce sídliště. EIA nebyla vyžadována. Dopravní infrastruktura nově upřednostňuje chodce a cyklisty, je bezbarierová, vznik obytných ulic, maloprostorových parkovacích kapes.