Územní studie Prachatice - Pod Cvrčkovem

Lokalita: Prachatice
Autor: Ing. arch Tomáš Beneš
Autor: Václav Zůna
Investor: Město Prachatice
Dokumenty: C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Prezentace
Studie

Návrh dotváří silně radiální strukturu Prachatic, doplňuje novou radiálu na spojnici kostela věže sv. Jakuba a nové vyhlídky nad lokalitou. Tangenciálně pak na strukturu města navazují obytné ulice. Urbanistická koncepce je založena na výrazné hierarchii veřejných prostor podle tradičního schématu vztahů: rodina (soukromí) - sousedství - skupina domů - ulice - lokalita.