Územní plán Sušice

Lokalita: Sušice
Kraj: Jihočeský
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
Přihlašovatel: Město Sušice
Dokumenty: Výkres základního členění území List 1
Hlavní výkres. List 1
Hlavní výkres. List 2
Hlavní výkres. List 3
Hlavní výkres. List 4
Koncepce dopravní infrastruktury 1
Koncepce dopravní infrastruktury 2
Koncepce dopravní infrastruktury 3
Koncepce dopravní infrastruktury 4
Koncepce technické infrastruktury 1
Koncepce technické infrastruktury 2
Koncepce technické infrastruktury 3
Koncepce technické infrastruktury 4
Koncepce uspořádání krajiny
Výkres základního členění území List 2
Výkres základního členění území List 3
Výkres staveb, opatření a asanací 2
Výkres základního členění území List 4
Výkres staveb, opatření a asanací 3
Výkres staveb, opatření a asanací 4
Výkres staveb, opatření a asanací 1
Koordinační výkres 1
Koordinační výkres 2
Koordinační výkres 3
Koordinační výkres 4
Výkres širších vztahů
Předpokládané zábory půdního fondu 1
Předpokládané zábory půdního fondu 2
Předpokládané zábory půdního fondu 3
Předpokládané zábory půdního fondu 4

Koncepce rozvoje podporuje Sušici jako přirozené centrum v území a místo s potenciálem pro turistický ruch. Podporuje multifuknční výraz městkého centra včetně koncentrace občasnkého vybavení.