Pavilon EXPO 2015 Milano

Lokalita: Milán
Typologický druh stavby:  Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. arch. Michal Krištof
Autor: Ing. arch. Ondřej Chybík
Investor: KOMA MODULAR s.r.o.
Dodavatel: KOMA MODULAR s.r.o.
Dokumenty: Celkový půdorys parcely
Základy
Půdorys PT 100
Půdorys PT 50
Půdorys 1. P
Půdorys 2. P
Půdorys 3. P - střecha
Podélný řez A-A
Příčný řez B-B
Příčný řez C-C
Příčný řez D-D
Pohled jihozápadní
Pohled severozápadní
Pohled severovýchodní
Pohled jihovýchodní

Pavilon je sestaven z prefabrikovaných modulů, které se osazují na připravený pozemek. Systém je jedinečný díky své rychlosti, užití suchého procesu výstavby, environmentálnosti či mobilitě. Samotný pavilon ustupuje od hlavní osy EXPA Decumanus a vytváří tak velkorysý, zároveň prostupný veřejný prostor, který je doplňen o urbánní bazén, hlavní oddychový prostor pro návštěvníky. Pavilon je dopravně obsloužen z hlavní osy Decumanus světové výstavy EXPO 2015 v Miláně. Všechny přípojky k technické infrastruktuře se vážou na páteřní síť zabudované v ose Decumanus.