Rezidence Trojské výhledy

Lokalita: Praha 8 - Libeň
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
Autor: Ing. arch. Libor Monhart
Autor: Ing. Zdeněk Korch
Autor: Ing. arch. Vladimír Krajíc
Investor: CODECO, a.s.
Dodavatel: ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Dokumenty: Situace
Pohledy
Půdorysy + řez

Umístění stavby vychází z charakteru místa v jedinečné poloze, doplňuje stávající urbanistickou strukturu a posouvá hmotu objektu co nejvíce k jižní hranici pozemku. Tím umožňuje větší odstup od nízké stávající zástavby, rozšíření ulice Na Dlážděnce a spolu s doplněním zeleně výrazně zlepšuje parametry samotného veřejného prostoru ulice.