GREENLINE KAČEROV

Lokalita: Praha 4 Michle
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
Autor: Akad. arch. Jana Chmelová
Autor: Ing. Petr Obermann
Autor: Jiří Slaba
Autor: Ing. arch. Jiří Košťál
Autor: Ing. Jaroslav Valenta
Investor: CENTRUM KAČEROV s.r.o.
Dodavatel: PORR a.s.
Projektant: STUDIO AM s.r.o.
Dokumenty: Situace širších vztahů
Přehledná situace
Tabulka ploch
Půdorys 1. PP a 2. PP
Půdorys 1. NP a 2. NP
Půdorys 3. PP a 4. PP
Půdorys 3. NP, 4. NP a 5. NP
Půdorys 6. NP, 7. NP a 8. NP
Řezy A-A, B-B, C-C
Pohled severní a jižní
Vizualizace nadhled

Administrativní budova GREENLINE KAČEROV je realizována na pozemku mezi ulicemi 5. Května a Jihlavská, v městské části Prahy 4 Michle, tvar budovy je výrazně ovlivněn tvarem pozemku, typologií bariérového domu a výškovou hladinou stávající bytové zástavby. Výrazná horizontála východním směrem půdorysně i výškově ustupuje, západní část objektu je naopak tvořena vertikální válcovou hmotou. Fasády jsou primárně sklo - hliníkové, jižní fasádu do ulice Jihlavská doplňují vystouplé hmoty s pásovými okny a vstupní portál vše obložené bondovými kazetami bílé barvy. Severní fasádu do ulice 5. Května doplňuje výrazný čtvercový rastr se zapuštěním prosklených částí a částí s perforovanými plechy. Rastr napomáhá eliminaci nepříznivých akustických odrazů z přilehlé komunikace vůči objektům na druhé straně ulice.