FORUM Karlín

Lokalita: Praha 8 - Karlín
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ivo Woleský
Autor: Ing. Aleš Marek
Autor: Ing. Martin Rus
Autor: Ricardo Bofill
Investor: NORTH-LINE a. s.
Dodavatel: PRŮMSTAV, a. s.
Projektant: AED project a. s.
Autor: Taller de Arquitectura
Dokumenty: Situace širších vztahů
Celková koordinační situace
SKP 1. PP
SKP 2. PP
SKP 3. PP
SKP 1. NP
SKP 2. NP
SKP 3. NP
SKP 4. NP
SKP 5. NP
SKP 6. NP
SKP 7. NP
SKP 8. NP
SKP střecha
Řez A-A
Řez B-B
Řez C-C
Pohled jižní
Pohled severní
Pohled východní
Pohled západní

Novostavba objektu je situována na částečně nezastaveném pozemku v poměrně husté a kompaktní uliční zástavbě. Jedná se o pohledově exponovaný objekt, který má 8 nadzemních podlaží a 3 podlaží podzemní. Součástí objektu je vstupní Plazza, napojení komunikace a oprava finálního povrchu vozovky. Stavba je tvořena železobetonovým sloupovým a stěnovým skeletem s nosnou železobetonovou fasádou. Záměrem investora stavby je výstavba novostavby administrativního objektu s multifunkčním kulturním a společenským sálem. Součástí projektu je veškerá potřebná technická a dopravní infrasruktura, napojení na inženýrské sítě návrh zeleně. Součástí projektu a určitou protiváhou komerčních prostor je realizace multifunkčního společenského a kulturního sálu, který přináší do území určitou nadhodnotu překračující svojí velikostí pouze lokální význam. Novostavba objektu je situována na částečně nezastavěném pozemku v poměrně husté a kompaktní uliční zástavbě.