Podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí

Lokalita: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
Typologický druh stavby:  Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Karel Musil
Autor: doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Dodavatel: BAK Trutnov, a.s.
Dodavatel: CGM Czech, a.s.
Dokumenty: Situace
Situace širších vztahů
Půdorys 1. NP
Půdorys 1. PP
Řezy
Půdorys sklep
Půdorys sklep
Vizualizace
Vizualizace

Staroměstské náměstí bylo odedávna historickým centrem Mladé Boleslavi. V posledních desetiletích se však jeho funkce centra viditelně ztrácela a s ní mizel i význam celého Starého města. V polovině roku 2008 byla vedením města zadána soutěž na obnovu náměstí, ve které zvítězil ateliér Hlaváček a partner, s.r.o. V první etapě byla základem řešení jižní část - velká volná pěší plocha, kterou lze využívat k různým veřejným a kulturním akcím. V době, kdy tyto akce neprobíhají, je téměř celá plocha řešena jako atraktivní velkoplošná fontána řízená počítačem, která nabízí variace vodních a světelných efektů, lákající zvláště malé návštěvníky k veselým radovánkám mezi vodními tryskami. Tento základní koncept je doplněn čtyřicetimetrovým korytem s řadou vodních hrátek a vzrušujících interaktivních prvků; sochami, které pracují s vodou, přepouštěcími mechanismy stavidel a originálními inovativními skulpturami „vrb“, které umožňují „telefonické“ spojení.