BEACHWELL

Lokalita: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
Typologický druh stavby:  Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
Autor: Ing. Karel Kupec
Investor: Vladimír Kozler – PRO DESIGN CZ
Dodavatel: KAJA project a.s.
Dokumenty: Situace širších vztahů
Celková situace stavby
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Příčný řez
Pohledy
Půdorys beach hala
Příčný řez beach hala
Vizualizace
Vizualizace

Areál beach volejbalu BEACHWELL slouží jako sportovní centrum s budovou objektu zázemí areálu a venkovní kryté haly. Objekt zázemí je navržena obdélníkového půdorysného tvaru. Na jihozápadní straně je umístěna terasa. Zastřešení je provedeno plochou střechou s přesahem nad vstupem a nad venkovním sezením. Objekt beach haly je zastřešen průsvitnou membránovou krytinou na obloukových dřevěných lepených vaznících. Stavba urbanismem doplňuje stávající školní sportoviště a obohacuje bytovou zónu města použitím konstrukčních prvků a zvolenými materiály navozuje pocit lehkosti a uvolnění. Orientace v prostoru zajišťuje dostatečnou intimitu a konzumaci slunečních paprsků. Výsledkem je klidová oáza v blízkosti bytové zóny.