Výstavba technologické části metra V.A

Lokalita: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, západ, závod Čechy 02
Autor: METROPROJEKT Praha a.s.
Dokumenty: Náhled situace projektu

Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále přes stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny do stanice Nemocnice Motol. Mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka je vybudován objekt Kanadská, kde jsou umístěny pouze technologická zařízení nutná pro provoz nové trasy metra, tento objekt není určen pro cestující. Nová trasa je dlouhá 6,12 km s obratovými kolejemi ve stanici Petřiny a jsou vybudovány 4 nové stanice. Technologická část by se zjednodušeně dala rozdělit na tři na sobě technicky závislé celky. Jednak energetická zařízení, vzduchotechnická zařízení a v neposlední řadě sdělovací zařízení.