Bytový dům MEANDR

Lokalita: Brno
Kraj: Jihomoravský
Typologický druh stavby:  Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
Autor: Ing. arch. Petr Valenta
Autor: Ing. arch. Karel Stříbrný
Autor: Ing.arch. Antonín Novák
Investor: PROPERITY Meander, s.r.o.
Dodavatel: KOMFORT, a.s.
Dokumenty: Technická zpráva
Půdorys 2. PP
Půdorys 1. PP část A
Půdorys 1. PP část B
Půdorys 1. NP část A
Půdorys 1. NP část B
Půdorys 1. NP část C
Půdorys 2. NP část A
Půdorys 2. NP část B
Půdorys 2. NP část C
Půdorys 2. NP část D
Půdorys 3. NP část A
Půdorys 3. NP část B
Půdorys 3. NP část C
Půdorys 3. NP část D
Půdorys 4. NP část B-C
Půdorys 4. NP část C-D
Půdorys 5. NP
Střecha - část A
Střecha - část B
Střecha - část C
Střecha - část D
Řezy A-C
Řez B
Řez D
Řez E
Pohledy 1
Pohledy 2
Výpis skladeb
Situační výkres širších vztahů
Katastrální situační výkres
Detail řešení zateplení balkonu
Detail hlavy
Detaily návaznosti dveří na zpevněné plochy

Rezidenční bytový dům Meandr je stavbou plně respektující tvar a orientaci pozemku i okolí svým decentním začleněním do přilehlé obytné zástavby a přecházející plynule v přírodní zeleň jihozápadního svahu Palackého vrchu. Stavba bytového domu dodržuje uliční frontu, terénní konfiguraci i výškovou hladinu území. Jedná se o stavbu zohledňující současné moderní požadavky na ekologicky šetrné projekty. Důležitým faktorem výstavby byla minimalizace energetické náročnosti a to nejen orientací prosklených ploch k jihu a uzavřeností objemu k severu, ale i za použití moderních materiálů a technologií.