ZUŠ Karla Malicha v Holicích

Lokalita: Holice
Kraj: Královéhradecký
Typologický druh stavby:  Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: A
Autor: Ing. arch. Helena Boráková
Autor: Ing. arch. Dalibor Borák
Investor: Město Holice
Dodavatel: BW - Stavitelství, s.r.o.
Dokumenty: Situace širších vztahů
Architektonická situace
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Půdorys 3. NP
Půdorys vestavby krovu 1
Půdorys vestavby krovu 2
Půdorys střechy
Řez A-A - foyerem budovy
Řez B-B - víceúčelovým sálem
Pohled jihozápadní
Pohled severozápadní
Pohled severovýchodní
Pohled jihovýchodní

Základní umělecká škola je první stavbou této velikosti určenou pro vzdělávání a kulturu, která je v energeticky pasivním standardu. Má deset učeben a komorní koncertní sál pro hudební obory, taneční sál, dvě učebny pro výtvarnou výchovu a velký víceúčelový sál. Vstupní prostory, schodiště a foyer řešili autoři velkoryse, zdobí je plastika od Karla Malicha. Další plastika tohoto umělce je zavěšena na průčelí budovy. Škola se nachází v centru města Holice na Pardubicku. Na první pohled překvapí svojí velikostí, architektonickým ztvárněním a bělostnou fasádou s množstvím prosklených ploch. V těsném sousedství se nacházejí kvalitní díla architektury dvacátého století - Sokolovna, Muzeum Emila Holuba a Kulturní dům. Autoři návrhu novostavbu umístili tak, aby tu vznikl jasně vymezený veřejný prostor, který se dá využívat jako příležitostné náměstí pro pořádání kulturních akcí pod širým nebem. Důležitým kritériem pro návrh byly kompaktnost tvaru stavby a také technicky správné provedení všech detailů.