Rekonstrukce ulice Na Skaličkách

Lokalita: Mšeno
Kraj: Středočeský
Typologický druh stavby:  Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Marek Prchal
Investor: Město Mšeno, zastoupené starostou Ing. Martinem Machem
Dodavatel: H-INTES s.r.o.
Dodavatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa
Projektant: CR Project s.r.o.
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Dokumenty: Architektonická studie

Rekonstrukcí této ulice byla dokončena I. etapa obnovy historického jádra města Mšena – jeho nejcennější části. Tato akce plynule navázala na revitalizaci nám. Míru a Masarykovy ulice (dokončeno 2012) a tvoří s nimi nyní jednotný celek obnovených veřejných prostranství, kam se vrátily původní materiály komunikací (dlažba), včetně vzorů dlažeb. Plochy byly v rámci jednotné koncepce citlivě doplněny moderním mobiliářem. Samotná oprava ulice Na Skaličkách byla velmi náročnou stavební akcí z mnoha úhlů pohledu. Před architekty a projektanty stál náročný úkol – vyrovnat se s velkým sklonem ulice, s velmi různorodým výškovým uspořádáním vjezdů do okolních objektů, se statickými nástrahami přilehlého terénu při projekci opěrných a zárubních zdí, se špatným a proměnlivým stavem podloží (spraše, skála) a s esteticko-památkovými nároky jádra památkové zóny. Kvůli náročnosti úkolu se projekt několikrát předělával a vystřídala se na něm celá řada odborníků.