Rozhledna Tachov Vysoká

Lokalita: Tachov
Kraj: Plzeňský
Typologický druh stavby:  Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. arch. Jiří Hysek
Autor: Ing. David Chmelík
Autor: Ing.arch. Oldřich Hysek
Investor: Město Tachov
Dodavatel: Strabag, a.s.
Dokumenty: Situace
Architektonická studie - celkový pohled
Architektonická studie - půdorysy, řezy, pohled
Půdorys 1. NP
Celkový řez
Pohled
Základna - půdorys a řezy
Ocelová konstrukce nástavby

Hlavním architektonickým a konstrukčním prvkem rozhledny je její tvar, hyperbolický paraboloid, který je tvořen vypínacími lany okolo středového nosného tubusu, kotvícími vyhlídkovou plošinu rozhledny. Rozhledna leží na vrcholu kopce Vysoká ve výšce 563,7 m n. m. západně od města Tachov. Rozhledna navazuje na rekreačně sportovní zónu města podél řeky Mže. Poblíž je památník bitvy u Tachova. V blízkosti rozhledny vede veřejná cesta do Světců (s historickou jízdárnou). Na přístupové cestě jsou malá parkoviště. Z horního parkoviště je na rozhledna přístupná pěší cestou okolo památníku. Rozhledna má přímou pohledovou vazbu na město a rekreačně sportovní areál, v její blízkosti je obnovený památník bitvy u Tachova a jsou zde vedeny naučné stezky (archeologická, historická, přírodní). V rámci naučných stezek jsou v okolí rozhledny prezentovány historické, přírodní a ekologické souvislosti.