Multifunkční objekt Svatý Petr

Lokalita: Špindlerův Mlýn
Kraj: Královéhradecký
Typologický druh stavby:  Stavby pro obchod a služby (restaurace, obchodní centra)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
Autor: Ing. arch. Jan Tesárek
Autor: Ing. arch. Radim Oblouk
Autor: Ing. arch. Michaela Pišoft
Investor: MELIDA, a.s.
Dodavatel: STAS, s.r.o., Vrchlabí
Dokumenty: Titulní strana
Situace širších vztahů
Situace
Konstrukční řešení a koncept
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Řezy
Pohledy J a S
Pohledy V a Z

Pozemek stavby leží v areálu lyžařského střediska Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. V okolí stavby se nachází lesy a stávající rozptýlená zástavba s objekty různých měřítek, tvarů a materiálů (nástupiště na lanovou dráhu, veřejné wc, restaurace, technické vybavení areálu, bary). Při návrhu budovy jsme si jako cíl vytkli jednoduchý a srozumitelný urbanismus stavby. Důležitým prvkem stavby je opěrná stěna, která vymezuje pěší cesty a tvoří jakési protažení domu. Parter s opěrnou stěnou se uzavírá v nároží, do kterého je stavba integrována. V samotném rohu stavby je umístěno informační centrum, jako důležitý uzel místa.