Městský krytý bazén

Lokalita: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
Typologický druh stavby:  Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
Investor: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Autor: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Dokumenty: Situace
Celková situace stavby
Půdorys 1. PP
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Půdorys střechy
Řezy A-A, B-B
Řezy C-C, I-I, F-F
Pohledy severní a západní
Pohledy východní a jižní

Hlavní objekt je dvou podlažní budova s plochou střechou, půdorysu tvaru „L“ o maximálních půdorysných rozměrech 73m x 64m. Maximální výška vlastního objektu je 9m (tobogánové věže u východní strany objektu o výšce 14,25m). Vlastní městský krytý bazén je rozdělen na čtyři funkční části a to na samostatný komplex sauny, halu dětských bazénů, halu relaxační části a halu 25m bazénu. Všechny celky jsou vzájemně propojené. Lokalita je umístěna nedaleko centra města. Od ulice Jičínské je vzdálena kolem 350 m. Příjezd do areálu je ze stávající ulice Na Celně. Před objektem v severní části je vybudováno hlavní parkoviště návštěvníků bazénu. Parkovací plochy pro invalidy a plocha k odstavení jízdních kol je umístěna v SZ části parteru budovy.