Základní škola v Dobřichovicích

Lokalita: Dobřichovice
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
Investor: Město Dobřichovice
Dodavatel: Subterra a.s.
Projektant: AED project a. s.
Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o. – Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Jakub Koníř, Olga Kostřížová, Pavel Lesenský, ing. arch. Laco Fecsu, Radek Toman
Dokumenty: Situace
Půdorys 1. NP
Půdorys 1. PP
Půdorys 2. NP
Půdorys 3. NP
Podélný řez

Území se nachází v centru Dobřichovic. Nový veřejný prostor vznikl před vstupem do školy a v pěší zóně s vodní kaskádou na jižní straně. Součástí pěší zóny je polosoukromý, ale otevřený školní dvůr. Stavba přímo navazuje na stávající budovu školy. Pěší zóna s vodní kaskádou na jižní straně míří přímo k veřejným prostorám dobřichovického zámku. Důležitá je blízkost k vodnímu toku Berounky. Dopravně je škola obsloužena přilehlou ulicí 5.května. V blízkosti je autobusová a železniční doprava. V ulici 5.května jsou uloženy stávající sítě, na které je stávající i nová budova napojena. Nosná konstrukce stavby byla navržena jako železobetonový skelet, kombinovaný systém s stěnami i nosnými sloupy (železobetonovými a ocelovými).