Areál ABB

Lokalita: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
Typologický druh stavby:  Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
Autor: Ing. arch. Martin Vokatý
Autor: Ing. Vladimír Vokatý
Investor: ABB a.s.
Dodavatel: VCES a.s.
Dokumenty: Situace
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Půdorys 3. NP
Pohledy 1.
Pohledy 2.
Řezy

Objekt ABB je umístěn do zářezu v terénu, dopravní obsluhu ve sklonech zajišťující bezproblémové zásobování těžkými nákladními vozidly i v průběhu zimních měsíců a v závislosti na dalším rozvoji území. Montážní hala je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Jedná se o jednopodlažní halu obdélníkového půdorysu. Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu v prostoru obchodní zóny Krkonošská.