U cukrovaru - Hübnerky

Lokalita: Praha 12 - Modřany
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
Autor: Ing. arch. Milan Veselý
Investor: Skanska Reality a. s.
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, západ, závod Čechy 01
Dokumenty: Koordinační situace
Celková situace
Půdorys 1. NP - objekt A
Půdorys 2. NP - objekt A
Půdorys 3. NP - objekt A
Půdorys 4. NP - objekt A
Půdorys 5. NP - objekt A
Půdorys 1. PP
Půdorys 2. PP
Půdorys 1. NP - objekt B
Půdorys 3. NP - objekt B
Půdorys 2. NP - objekt B
Půdorys 5. NP - objekt B
Půdorys 4. NP - objekt B
Řezy
Pohledy - V a Z
Pohledy - S a J

Jelikož se jedná o první z několika fází výstavby, byla v rámci tohoto projektu založena nová uliční síť spolu s novými inženýrskými sítěmi. Stavba je součástí širšího rozvojového území v rámci brownfield po Modřanském cukrovaru. Předznamenává schválený urbanismus, jehož cílem je propojení okolí s nábřežím Vltavy pěší osou východ-západ. Konstrukční systém je kombinací ŽB stěnové a sloupové konstrukce doplněné v některých nadzemních podlažích o zděné nosné stěny, vodorovné konstrukce jsou tvořeny ŽB deskami.