Dostavba základní školy v Roztokách

Lokalita: Roztoky
Kraj: Středočeský
Typologický druh stavby:  Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
Autor: Libor Krištůfek
Autor: Ing. arch. Tomáš Lapka
Autor: Akad.arch . Vladimír Kružík
Investor: Město Roztoky
Dodavatel: Metrostav a.s.
Projektant: HELIKA, a.s.
Dokumenty: Půdorys 1. NP
Půdorys 3. NP
Řez podélný

Školní pozemek se symetricky zamýšlenou budovou školy je situován v západním závěru velkoryse komponovaného Školního náměstí, které se mělo stát hlavním náměstím Roztok. Objemové řešení dostavby naplňuje původní architektonický záměr vybudovat školu se středním traktem advěma bočními symetrickými křídly.