JUBILEUM HOUSE

Lokalita: Praha - Holešovice
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
Investor: JUBILEUM s.r.o.
Dodavatel: IMOS BRNO a.s.
Autor: PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.
Dokumenty: Situace 1000
Situace
Zeleň přízemí
1. NP
2. NP
3. NP
5. NP
7. NP
8. NP
Řez
Řezopohled
Solárium
Okno půdorys
Okno řez
Foto modelu

V největším bloku mezi ulicemi Komunardů, Dělnická a Tusarova. Do ulice doplňuje hmotu v duchu regulace 1. republiky s posledním ustupujícím patrem a dominantním prvkem rizalitu nad pasáží. Z ulice Komunardů vede dvoupruhová obousměrná rampa do hromadných garáží v suterénu. Pěší pasáž umožňuje přístup k objektům ve vnitrobloku a rovněž průjezd vozidlům JZS. Základní konstrukcí jsou železobetonové sloupy a obvodové stěny propojené ŽB stropními deskami. Stabilitu každého objektu zajišťuje ŽB komunikační jádro se schodištěm a výtahovou šachtou.Objekt stojí na pozemku, na němž původně stála jednopatrová stavba, polorozpadlé kůlny a haly bývalých dílen. Pozemek se tímto projektem včlenil do současné urbanistické skladby Holešovic. Zdevastovaný pozemek byl z hlediska ekologického zhodnocen stavbou s intenzivní zelení na rostlém terénu a s intenzivními zelenými střechami.