Květná zahrada v Kroměříži

Lokalita: Kroměříž
Kraj: Zlínský
Typologický druh stavby:  Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Petr Všetečka
Autor: Ing. Robert Václavík
Investor: Národní památkový ústav, ú.p.s. v Kroměříži
Dodavatel: VW WACHAL a.s.
Dokumenty: Květnice, Štěpnice
Situace
Řezy
Průvodní zpráva
Koordinační situace stavby
Technická zpráva
Obnova živých stěn
Štepnice - osazovací plán
1. PP VO
1. PP SS
1. NP VO
1. NP SS
2. NP VO
2. NP SS
3. NP VO
Podélný řez C
Podélný řez K
Podélný řez G
Pohled SZ, JV
Pohled SV, JZ
Průvodní zpráva B
Celková situace
Průvodní zpráva C, D
C2
TZ
Přízemí
Patro
Řez A
Pohled jihozápadní
Řezy
Řezopohled JV
Skleník
Skleník 2
Skleník 3
Skleník 4
Koordinační situace
Průvodní zpráva E
Axonometrie
Koordinační situace stavby
Pohled, řezy A-A, B-B

V intravilánu města Kroměříž, je ohraničená stavbami a zdmi, není volně přístupná, je provozovaná v návštěvnickém režimu. Stavební, restaurátorská a zahradnická obnova pomocí tradičních technologií, materiálů a řemeslných postupů do podoby dle dochovaného grafického alba z roku 1691. Dopravně je zahrada napojena na okolí objektem Technický provoz. SO napojeny na elektřinu, některé i na vodovod, kanalizaci, plyn a telefon. Nové jsou rozsáhlé vnitroareálové rozvody i přípojky. Patří mezi nejvýznamnější světová zahradní díla. Ještě připomíná pozdně renesanční italské zahrady, na straně druhé otevírá cestu francouzskému barokně klasicistnímu typu (Versailles).