Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Lokalita: Broumov
Kraj: Královéhradecký
Typologický druh stavby:  Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
Investor: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Autor: ADR s.r.o. (klášterní zahrada)
Autor: INS s.r.o. (klášter)
Dokumenty: Řez A-A
Řez A-A
Řez B-B
Řez B-B
Řez C-C
Řez C-C
Řez D-D
Řez D-D
Řez E-E
Řez E-E
Pohled severní
Pohled východní
Pohled západní
Pohled střed
Pohled nádvoří
Pohled most

Poloha objektu je vyvýšeném skalním ostrohu nad řekou Stěnavou a v historickém centru města Broumov. Objekt benediktinského kláštera se nachází na územní národní kulturní památky v ploše smíšené obytné – v centrální historické zóně města – dle územního plánu města Broumov. Areál benediktinského kláštera v Broumově byl prohlášen za národní kulturní památku. Benediktíni získali území již na začátku 13. století. Do barokní podoby klášter přestavěli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofer. Hlavním cílem projektu byla programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvoření prostor pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Navrhované stavební úpravy byly prováděny z větší části v momentálně nevyužívaných částech kláštera, které byly ve stavu neodpovídajícímu jejich kulturnímu, historickému a architektonickému významu.