Nová expozice a stavební úpravy Maiselovy synagogy

Lokalita: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
Projektant: Ing.arch. Libor Kovář
Autor: Ing. arch. Hynek Fetterle
Investor: Židovské muzeum v Praze
Dodavatel: KONSIT a.s.
Dokumenty: Půdorysné schéma
Situace
Pohledy
Podélný řez
1. NP - nová podlaha - spárořez
Koncert
1. NP - stavební úpravy

Vzhledem k jinak sevřené uliční frontě má synagoga předpolí (předzahrádku), které poskytuje reprezentativní entreé. Je v celé zástavbě Josefova naprosto výjimečné. Navržené stavební úpravy se netýkají památkové podstaty objektu. Omezují se na zásahy, které nemají zásadní vliv jak na konstrukci, tak na vzhled synagogy. Zcela nově zřízena expozice.