2Barevné Letňany

Lokalita: Praha - Letňany
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
Autor: Ing. arch. Daniel Smitka
Investor: Trigema Projekt Delta a.s.
Dodavatel: Trigema Building a.s.
Dokumenty: Půdorys 1. PP ABC
Půdorys 1. NP blok A
Půdorys 2. NP blok F
Půdorys 2. NP blok A
Půdorys 3. NP blok A
Půdorys 4. NP blok A
Půdorys 5. NP blok A
Půdorys 1. NP blok B
Půdorys 2. NP blok B
Půdorys 3. NP blok B
Půdorys 4. NP blok B
Půdorys 5. NP blok B
Půdorys 1. NP blok C
Půdorys 2. NP blok C
Půdorys 3. NP blok C
Půdorys 4. NP blok C
Půdorys 5. NP blok C
Půdorys 1. PP blok D
Půdorys 1. NP blok D
Půdorys 2. NP blok D
Půdorys 3. NP blok D
Půdorys 4. NP blok D
Půdorys 5. NP blok D
Půdorys 1. PP blok E
Půdorys 1. NP blok E
Půdorys 2. NP blok E
Půdorys 3. NP blok E
Půdorys 4. NP blok E
Půdorys 5. NP blok E
Půdorys 1. PP blok FGHK
Půdorys 1. NP blok F
Půdorys 2. NP blok F
Půdorys 3. NP blok F
Půdorys 4. NP blok F
Půdorys 5. NP blok F
Půdorys 1. NP blok G
Půdorys 2. NP blok G
Půdorys 3. NP blok G
Půdorys 4. NP blok G
Půdorys 5. NP blok G
Půdorys 1. NP blok H
Půdorys 2. NP blok H
Půdorys 3. NP blok H
Půdorys 4. NP blok H
Půdorys 5. NP blok H
Půdorys 1. NP blok K
Půdorys 2. NP blok K
Půdorys 3. NP blok K
Půdorys 4. NP blok K
Půdorys 5. NP blok K

Pozemek byl vybrán z důvodu vhodné polohy uprostřed stávající zástavby. Napojení inženýrských sítí na stávající rozvody v ul. Beranových, Toužimské a Klenečské. Urbanistický koncept celého souboru vychází ze záměru vytvořit přechodovou linii mezi zástavbou rodinných domů a uvažovanou zástavbou vyšších bytových domů. Na uvažovanou linii bytových domů navazuje pruh zeleně s parkovou úpravou a cyklostezkou, krytou stromovou alejí. Cyklostezka bude využívána pro aktivní rekreaci obyvatel dané lokality. Vstupy do bytových domů jsou z pěší komunikace a z podzemních garáží. Pro hosty jsou vyčleněna další parkovací stání na terénu.