Malá vodní elektrárna Štětí

Lokalita: Štětí - Račice
Kraj: Ústecký
Typologický druh stavby:  Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Novostavba
Investor: Energeia, o.p.s.
Dodavatel: Sdružení firem výstavba vodních elektráren
Autor: Pöyry Environmant a.s.
Dokumenty: Celková situace stavby
Půdorysný řez osou turbíny
Podélný řez osou turbíny
Řez vtokem

Cílem výstavby MVE Štětí bylo optimální využití hydroenergetického potenciálu dané lokality u jezu ve Štětí při zachování příznivého poměru mezi investičními náklady a množstvím vyrobené elektrické energie. Objekt MVE byl vybudován na pravém břehu řeky Labe vedle prostoru bývalé vorové propusti.