Trojský most

Lokalita: Praha - Holešovice
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. Akad. arch. Libor Kábrt
Autor: Ing. arch. Roman Koucký
Autor: Ing. Jiří Petrák, FEng.
Autor: Ing. Ladislav Šašek, CSc
Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Metrostav a.s.
Projektant: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Dokumenty: Půdorys
Bokorys
Příčný řez
Podélný řez
Příčný řez P1

Jedná se o sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy, jednopatrový, nepohyblivý, trvalý, otevřeně uspořádaný, směrově přímý, výškově zakřivený, kolmý, s normovanou zatížitelností, o dvou otvorech. Hlavní pole mostu přes Vltavu je ocelobetonový plnostěnný předpjatý síťový oblouk s dolní mostovkou z předpjatého betonu (prefabrikované příčníky a monolitická deska) a ocelobetonovým táhlem zavěšeným na síťově uspořádaných závěsech, s omezenou volnou výškou tramvajového tělesa. Inundační most je monolitický předpjatý trámový s monolitickými příčníky, masivní, s horní mostovkou, betonový, s neomezenou volnou výškou. Po obou stranách mostu je prostor pro pěší a cyklisty.