Optimalizace trati Praha Bubeneč

Lokalita: Praha - Holešovice
Kraj: hl. m. Praha
Typologický druh stavby:  Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dodavatel: Sdružení Bubeneč - Holešovice
Autor: IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Dokumenty: Situace
Situace 1
Půdorys
Stávající stav - podélný příčný řez
Stávající stav - pohled
Vzorové příčné řezy
Příčné řezy
Půdorys A
Půdorys B
Vzorový příčný řez A
Vzorový příčný řez B

Železniční traťový úsek Bubeneč – Holešovice je z hlediska mezinárodního součástí IV. multimodálního panevropského koridoru Berlín – Děčín – Praha – Brno – Břeclav – Vídeň. Z pohledu vnitrostátní vybrané železniční sítě je součástí I. tranzitního železničního koridoru. Řešený úsek je součástí železničního uzlu Praha s hlavními provozními úkoly přivedení cílové osobní dopravy do centrálních nádraží Praha hl. n. a Praha Masarykovo nádraží a cílové nákladní dopravy do žst. Praha-Libeň nebo naopak odvedení tranzitní osobní a nákladní dopravy mimo nádraží centrální Prahy. Hlavním přínosem projektu a účelem modernizace je zlepšení technických parametrů tratě do takové podoby, aby kvalitativně odpovídala zařazení do mezinárodní železniční sítě TEN a sítě národních tranzitních železničních koridorů stejně jako navazující síť.