Zpřístupnění a nové využití NKP hlubina

Lokalita: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Jan Malík
Autor: Ing. Milan Šraml
Investor: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
Dodavatel: STAMONT - Pozemní stavitelství s.r.o.
Autor: A-LT Architekti
Dokumenty: Situace širších vztahů
Situace
Rozvojová vizualizace
Music studios-půdorys 1.NP
Music studios-půdorys 1.PP
Art studios-půdorys 1.NP
Cineport-půdorys 1.NP
Cineport-podélný řez
Cineport-pohled severovýchodní
Brick house-půdorys 1.NP
Brick house-půdorys 3.NP
Brick house-Příčný řez
Brick house-podélný řez
Brick house- pohled severní
Brick house-pohled východní
Compress hall-půdorys 1.NP
Compress hall-půdorys 2.NP
Compress hall-příčný řez
Compress hall-pohled severozápadní
Těžní budova a průběžný most-pohled jižní
Těžní budova a průběžný most-vizualizace

Důl Hlubina byl součástí rozsáhlého industriálního areálu, který se rozkládá na katastrálním území Moravská Ostrava (důl Hlubina a Žofínská huť) a katastrálním území Vítkovice (Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren). Výroba železa ve Vítkovických železárnách představovala v Evropě ojedinělou návaznost uhelného dolu (Hlubina), Koksovny a Vysokých pecí. Historie výroby železa a těžby uhlí se datuje od roku 1828 založením Rudolfovy huti. Po 170 letech nepřetržité výroby byly technologické provozy včetně dolu Hlubina a Vysokých pecí s Koksovnou v roce 1998 zastaveny. Areál byl v r. 2002 prohlášen za Národní kulturní památku. Komplex objektů a technologického zařízení jak v oblasti Vysokých pecí, tak v oblasti Hlubiny prošel za posledních pět let rozsáhlou konverzí. Původní technologické objekty mají nyní po konverzi novou vzdělávací náplň (oblast Vysokých pecí) a novou kulturní náplň (důl Hlubina).