Lávka Hýskov

Lokalita: Hýskov
Kraj: Středočeský
Typologický druh stavby:  Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Investor: Obec Hýskov
Dodavatel: SMP CZ, a.s.
Autor: Novák&Partner, s.r.o.
Dokumenty: Podélný řez
Prehledný výkres
Příčný řez
Půdorys
Situace

Lávka umožňuje cyklistické napojení Hýskova na páteřní trasu Beroun – Nižbor. Tato trasa pod názvem „Po stopách českých králů“ spojuje hrady a zámky v berounském regionu (Žebrák, Točník, Karlštejn, Nižbor). Dále lávka slouží pro lokální spojení pro cyklisty v rámci obce Hýskov. Lávka je navržena jako subtilní ocelová konstrukce s dřevěnou podlahou mostovky. Jedná se o ocelový příhradový trám váhy 38,22 t zavěšený prostřednictvím ocelových závěsů Macalloy na ocelovém pylonu váhy 23,59 t, výšky 26 m. Reakce pylonu od závěsů je táhlem přenášena do masivní tížné krajní opěry. Lávka je otevřeně uspořádaná s dolní mostovkou. Zábradlí je připevněné k nosníkům a má výšku 1300 mm. Založení je kombinované. Z důvodu zajištění proti účinkům povodňových vod je pylon a pravá opěra založena hlubině na pilotách průměru 0,6 m, levá opěra je masivní tížná a je založena plošně.