Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Lokalita: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Typologický druh stavby:  Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Jaromír Chmelík
Investor: Statutární město Hradec Králové
Dodavatel: Sdružení BAK - RenoArt
Dokumenty: Ortofotomapa
Jižní pohled před a po rekonstrukci - příčný řez
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Půdorys 3. NP
Půdorys 4. NP
Půdorys 5. NP
Půdorys 6. NP
Půdorys 7. NP část 1.
Půdorys 7. NP část 2.
Půdorys 8. NP
Půdorys 9. NP
Půdorys 10. NP
Půdorys 11. NP
Řez přístavbou
Situace
Údaje o stavbě
Detail posuvného schcodiště
Skupiny koncových elementů - AUDIO, VIDEO
Detail skleněného modelu bílé věže - nasvícení
Detail skleněného modelu bílé věže
Historický hodinový stroj Josefa Božka
Interaktivní displej v hodinovém patře 9. NP
Interaktivní displej v hodinovém patře 9. NP
Klima ve věži
Ocelové schodiště
Oprava vnitřního a vnějšího pláště
Oprava zvonové stolice a způsob opracování dřeva
Oprava zvonové stolice a způsob opracování dřeva 2
Průběžný interaktivní displej
Schéma prohlídky Bílé věže
Skleněný pohled pod bání v 10. NP
Skupiny koncových elementů - OSVĚTLENÍ
Skupiny koncových elementů
Standardní prohlídka - časoprostorová osa
Žaluzie

Bílá věž je nejvyšší stavbou historického jádra Hradce Králové a tvoří významný dálkový orientační bod. Spolu s chrámem svatého Ducha, kaplí svatého Klimenta a bývalou radnicí uzavírá západní frontu V. Vstup do objektu se nachází ve Franušově ulici. Věž využívá stávajících energetický přípojek doplněných o optický kabel. Řešení dopravy v klidu se neměnní a je situováno v prostoru Velkého náměstí.